0

آرشیو / آقایان

کسب دو سهمیه در لیگ استان در بدو ورود سکان دار جدید هیئت فوتبال شهرستان جم

۰۳/۰۷/۱۳۹۴ در ۱۸:۰۱ توسط

 

کسب دو سهمیه در لیگ استان در بدو ورود سکان دار جدید هیئت فوتبال شهرستان جم

در آغاز کار سکان دار جدید هیئت فوتبال ذو سهمیه برای جم در لیگ استان

در پایان مراسم تودیع و معارفه رییس هیئت فوتبال شهرستان جم محمد اسدی سکان دار جدید هیئت فوتبال شهرستان جم برای شروع کار خود در هییت فوتبال با نگاه ویژه رییس هیئت فوتبال استان  بوشهر به شهرستان جم  توانست یک سهمیه فوتسال و فوتبال ساحلی را در لیگ دسته یک استان برای آقایان را بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید